Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
Dovoľte, aby sme Vám pomohli s Vašim problémom
Aj keď sme inkasná agentúra a vy, ako dlžník chápete našu činnosť ako nátlak, dovoľte, aby som Vám vysvetlil našu činnosť.
Každý má nárok na platbu za poskytnuté služby alebo tovar. Aj Váš veriteľ. V prípade, že by sa dnes Váš veriteľ rozhodol, že z dôvodu neplatenia, postúpi vymáhanie Vášho dlhu na súdne vymáhanie, prípadne ďalej na exekúciu, dlh sa okamžite navýši o právne zastúpenie, súdne trovy, trovy exekútora a bude niekoľkonásobne vyšší ako dnes.
Tým, že sme vstúpili do tohoto procesu my, dávame Vám možnosť splatiť Váš dlh za naše nutné náklady kludnejšiou formou a platby si rozložiť na dlhší čas (napr. formou splátkového kalendára). Toto je ale podmienené korektnou dohodou a chuťou z Vašej strany dodržiavať pravidlá pravidelnosti. Vieme, že sa človek môže dostať do chúlostivej finančnej situácie a z tohto dôvodu je nutné, aby ste komunikovali a každý problém riešili s nami. My tu sme pre Vás.
Preto komunikujte, píšte, volajte, pravidelne plaťte a hlavne: snažte sa riešiť problém, ktorý sa nestratí.
Ing. Martin Uhrák
   riaditeľ spoločnosti
Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2024 Mado Decante s.r.o.