Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Ako môžem vyplatiť svoj dlh? ::
Ak ste od nás obdržal/a upomienku, sú na nej uvedené všetky platobné údaje.
 • Platbu preveďte z bankového účtu
 • priamym vkladom na účet
 • platbou cez poštový poukaz typu U
 • platbou cez VIAMO na tel.č.: 0918667996, 0911416187 alebo 0911598612
 • platbou cez PayPal - klikni TU

 • Pre rýchlu komunikáciu a včasné priradenie platby plaťte na toto
  Číslo účtu: 2628410178/1100
  IBAN: SK38 1100 0000 0026 2841 0178
  SWIFT: TATRSKBX
  Variabilný symbol: Vaše referenčné číslo je uvedené na upomienke

  Informáciu o platbe obratom predáme Vášmu veriteľovi a platba bude prevedená na jeho účet.

  Kópiu Vašej platby nám zašlite na email: platba(@)budatin.eu
  alebo MMSkou na tel. číslo: 0918 667996
  Príkaz na úhradu - nie je doklad o platbe

  Týmto predídete nesprávnemu priradeniu platby
  Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.