Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Môžem s Vami uzatvoriť splátkový kalendár? ::
Ak máte problém s jednorazovým vyplatením dlhu, je výnimočne možné Váš dlh vyplatiť formou splátkového kalendára. Informáciu o tom, že budete platit formou splátkového kalendára nám oznámte na email: kalendar@budatin.eu

Pravidlá pre splátkový kalendár:
 • pre dlhy menšie ako 150€ - maximálne 3 splátky
 • pre dlhy vačšie ako 150€ - minimálna splátka 50,-€
 • prvá platba musí byť uhradená do konca tohto mesiaca
 • nie je možné uzatvoriť druhý splátkový kalendár

 • Do emailu uveďte Referenčné číslo, Vaše meno, aktuálnu adresu, telefón, výšku splátky, dátum, ku ktorému budete pravidelne platiť.
  Ako bonus pravidelných splátok bude zastavené narastanie úrokov. V prípade, že nebudete pravidelne platiť, úroky budú narastať ďalej podľa zákonom daných úrokových sadzieb.

  Ak sa Vaša finančná situácia zlepší, je možné Váš dlh kedykoľvek vyplatiť jednorázovo.
  Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.