Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Platil som so zlým alebo žiadnym VS ::
V takom prípade je nutné, aby ste nám zaslali kópiu platby na náš email: dohladaj(@)budatin.eu

Do emailu uveďte nasledujúce údaje:
 • dátum platby
 • platenú čiastku
 • správny VS
 • číslo účtu platiteľa (Vaše) a príjemcu
 • Vaše meno
 • Váš telefón - aby sme Vám mohli dať informáciu o dohľadaní platby
 • aktuálnu adresu

 • Do emilu napíšte:
  Týmto žiadam o dohľadanie uvedenej platby a v prípade, že bola platba na základe mnou chybne uvedeného variabilného symbolu priradená k inému dlhu, žiadam o prevedenie platby na môj dlh podľa správneho variabilného symbolu.

  Kópiou platby sa rozumie fotokópia poštovného poukazu alebo výpisu z banky. Príkaz na úhradu nie je doklad, podľa ktorého je možné platbu dohľadať
  Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.