Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Čo keď nebudem platiť ? ::
Čo sa stane, keď nebudete platiť svoj dlh?
Máte na to právo a je to Vaše rozhodnutie. Našou povinnosťou je upozorniť Vás na to, že Váš dlh vznikol na základe riadne uzatvorenej zmluvy, písomnej alebo ústnej - formou zaznamenaného telefonického rozhovoru. Takúto formu objednávky náš právny systém umožňuje a je, rovnako ako písomná forma, platná a povinnosti z tohto zmluvného vzťahu sú súdne vymáhateľné.
V prípade, ak tovar alebo služba nebola riadne dodaná, máte právo na reklamáciu u Vášho veriteľa. V opačnom prípade je Vašou povinnosťou Váš dlh vyplatiť, inak sa vystavujete nebezpečenstvu súdneho vymáhania. Pri neúspechu súdneho vymáhania môže byť Váš dlh postúpený na exekúciu. Pri tomto postupe môže Váš dlh niekoľkonásobne narásť.

Upozorňujem Vás, že v priebehu neplatenia Vášho dlhu, každý deň tento dlh narastá o úroky z omeškania. Tým, že nebudete platiť sa Váš dlh nestratí a Váš veriteľ na dlh nezabudne !!!
Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.