Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Niekto mi dlhuje ::
V prípade, ak Vám niekto dlhuje a máte záujem o vymáhanie tohto dlhu našou spoločnosťou, napíšte nám email na adresu ponuka(@)budatin.eu s týmito podrobnosťami:
 • vek pohľadávky (kedy bola splatná)
 • výška pohľadávky
 • druh pohľadávky (za čo pohľadávka vznikla)
 • po obdržaní uvedených informácií Vás budeme obratom kontaktovať, prípane Vám zašleme návrh zmluvy pre mandátne zastúpenie.

  Aké dlhy nevymáhame:
 • ktoré sú predmetom súdneho sporu
 • ktoré sa vymáhajú súdnou cestou
 • ktoré sú vymáhané prostredníctvom exekútora
 • ktoré nie sú podložené faktúrou alebo zmluvou (napr. o pôžičke)
 • Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.