Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Oznámenie o návšteve inšpektora ::
Nereagujete na naše pokusy Vás kontaktovať. Je to to najhoršie, čo môžete v tejto, pre Vás zložitej situácii, urobiť.
Rozhodli sme sa, že je nutné, aby Vás navštívil náš inšpektor a pokúsil sa s Vami dohodnúť splátky, prípadne vyplatenie celej dlžnej sumy.

Pri tejto príležitosti môže vizuálne zistiť stav Vášho majetku, ktorý môže byť predmetom prípadnej exekúcie. Nechceme však, aby k takejto situácii došlo, preto Vás dôrazne vyzývam: kontaktujte nás a dohodnite sa na Vašich platbách.

Dnes ešte môžete zastaviť návštevu nášho inšpektora u Vás. Zbytočne nenavyšujte náklady, ktoré v konečnom dôsledku, budete musieť uhradiť Vy.
Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.