Mado Decante s.r.o.
Biela 496/49
Žilina - Budatín
SK 010 03

tel: 0918 667996 (8:00-15:30)
sms: 0911 416187 / 0911 598612
email: inkaso(@)budatin.eu
IČO: 36397351      IČ-DPH: SK2020105670      spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 12759/L      založená v r. 2001
:: Uzatvorenie mimosúdneho inkasa ::
Do dnešného dňa ste nevyplatil/a svoj dlh. Priblížil sa termín, kedy ukončíme mimosúdne inkaso a Vášmu veriteľovi doporučíme podniknúť ďalšie inkasné kroky.
Nastúpi ďalšia fáza pokusu o vymožení pohľadávky. Súdne inkaso.
Pohľadávku voči Vám postúpime nášmu právnemu oddeleniu. Od tohoto termínu Vám Váš dlh narastie o právne zastúpenie a komunikáciu budete viesť výhradne s naším právnikom.

Pamätajte, že teraz máte možnosť rozumne vyriešiť Váš dlh. Nie je zbytočné viesť súdny spor, o ktorom viete, že je malá nádej na to, že Váš dlh zanikne? Do dnešného dňa ste dlh nereklamovali a je podložený uzatvorenou zmluvou. Dobre si rozmyslite Vaše ďalšie kroky.
Potrebujem pomoc

 • Prišla mi upomienka (aká?)
 • - Oznámenie o prevzatí dlhu
  - Oznámenie o návšteve inšpektora
  - Uzatvorenie mimosúdneho inkasa
  - Predsúdna upomienka
  - Predvolanie k súdu
  - Rozsudok
  - Oznámenie o začatí exekúcie
  - Oznámenie o dražbe
  - Mám exekúciu na účte v banke

 • Ako môžem vyplatiť svoj dlh?
 • Môžem splátkový kalendár?
 • Platil som so zlým VS
 • Čo keď nebudem platiť ?
 • Nemôžem sa Vám dovolať

 • Niekto mi dlhuje
 •         (potrebujem pomoc)

 • chcem Vám napísať

 • ©2014 - 2021 Mado Decante s.r.o.